Psicoterapia_parella_nexes

Psicoteràpia de Parella

Característiques

La parella sana es sosté sobre tres pilars: passió, afecte i projecte comú. Quan una parella està en conflicte sostingut pot ser que estiguin fallant alguns d’aquests pilars, o també pot ser que les creences, les reaccions emocionals i els automatismes comportamentals estiguin boicotejant la unió i l’amor no sigui viable.

La teràpia pot ajudar al retrobament dels membres o pot acompanyar-los a un bon comiat.

A qui va dirigida

A parelles que:

  • Els costa compartir activitats lúdiques i gaudir junts.
  • On la comunicació no flueix: hi ha poca escolta, poca comprensió, poc diàleg i moltes discussions.
  • Amb dificultat per expressar l’afecte, que se senten distants.
  • Que funcionen amb desigualtat de responsabilitats o de presa de decisions (tant en l’àmbit laboral com econòmic, com afectiu o sexual), provocant sobrecàrrega en l’un i falta de reconeixement en l’altre.
  • On la sexualitat és motiu de conflicte i insatisfacció.
  • Amb un projecte comú debilitat que necessita reformular-se.
  • On hi ha gelosia i/o infidelitat.
  • Que sostenen l’impacte de factors externs a la relació: la malaltia d’un dels membres, la intrusió de les famílies d’origen, les problemàtiques no resoltes amb els fills.

Format de les sessions

Segons el criteri del terapeuta, es faran sessions en què hi haurà la parella (per treballar la relació), i sessions amb cada un dels membres per separat (per treballar assumptes propis de cada un que estiguin interferint en la relació).

Les sessions tenen una durada de 90 minuts.

La freqüència al principi sol ser quinzenal i es va espaiant a mesura que avança el procés, sempre a criteri del terapeuta.

Espais

caCatalan

Contactar

Aquesta web, amb l\\\'objectiu de millorar la seva experiència en la necegación, fa servir cookies.    Configurar y más información
Privacidad