Psicoterapia_familia

Psicoteràpia Familiar

Caraterístiques

El que caracteritza la teràpia familiar és que la unitat de tractament i intervenció és la família. Per tant, els símptomes dels membres individuals són considerats manifestacions emergents d’una dinàmica familiar disfuncional.

L’objectiu és aconseguir que els membres de la família es donin suport per resoldre els conflictes individuals i comuns. Es treballa amb els recursos de la família perquè els puguin utilitzar més eficaçment i en la transformació dels patrons d’interacció, comunicació i rols perquè siguin més saludables.

A qui va dirigida

A famílies que experimenten:

  • Esdeveniments vitals estressants causats per factors externs (malalties, problemes laborals, mudances, etc.).
  • Canvis en l’estructura interna (adopció, acolliment, ruptures matrimonials, famílies reconstituïdes, pèrdua d’algun dels membres).
  • Situacions inherents als cicles vitals (naixement d’un fill/a, entrada en l’adolescència, marxa dels fills (“niu buit”), viduïtat).
  • Problemes emocionals o conductuals d’un fill/a (manca de control d’impulsos, addiccions, delinqüència, crisi de salut mental).
  • Qualsevol problema que estigui afectant a les relacions entre els membres de la família, al seu funcionament i la seva capacitat de donar-se suport.

Format de les sessions

Les sessions tenen una durada mínima de 90 minuts.

Poden involucrar tota la família, a un subgrup o una persona sola, segons convingui per al procés i segons la disponibilitat que tinguin els membres de la família a fer teràpia. En qualsevol cas, mai es perd la perspectiva integral de la família completa.

Es primen els objectius clars i a curt termini. Encara que és difícil estimar la durada del tractament sol tenir una mitjana d’entre 6 i 20 sessions.

Pot tenir un o més professionals implicats.

En algunes ocasions els psicoterapeutes intervindran en el context escolar, professional i/o en les xarxes socials de les famílies.

Espais

caCatalan

Contactar

Aquesta web, amb l\\\'objectiu de millorar la seva experiència en la necegación, fa servir cookies.    Configurar y más información
Privacidad